Săptămâna claselor primare

În perioada 12-16 decembrie s-a desfăşurat săptămâna claselor primare în Gimnaziul Colicăuţi. Fiecare zi a săptămânii a fost dedicată unii arii curriculare.Elevii clasei I-i  au organizat  un concurs de poezii cu genericul „Mama –naripează sufletul”de Gr.Vieru- învățătoare Lavric Eleonora C. . Clasa a II-a a prezentat  o expoziţie de desene: „Iarna în ţara noastră”, învățătoare Melnic Emilia. Elevii din clasa a III-a au organizat un concurs al ingenioşilor „Cel mai reuşit proiect de grup”, Lavric Ala,director adjunct educație. Clasa a IV-a a  realizat prezentarea de carte cu subiectul: „Cărţile –cărăruşile civilizaţiei”, învățătoare Preașca Angela. Au prezentat cărţile citite, au înscenat un fragment din povestea „ Cenuşăreasa” de Hans Cristian Andersen. La finalul săptămânii elevii au fost menționați pentru munca depusă.

Activitățile prezentate de către elevii claselor a I-IV-a ghidate de către cadrele didactice din învățământul primar au sintetizat unele cunoştinţe, dar mai ales au scos în evidenţă  abilităţile şi înclinaţiile artistice, preocuparea pentru  frumos ,gustul estetic dorinţa de afirmare.