Seminarul teoretico-practic ”Implementarea tehnologiilor moderne în realizarea eficientă a curriculumului şcolar.”

La 02 ianuarie 2017 în gimnaziul Colicăuți a avut lac seminarul teoretico-practic  ”Implementarea  tehnologiilor moderne în realizarea eficientă a curriculumului şcolar.” Obiectivul organizării și desfășurării seminarului fiind ”Reactualizarea şi formarea cadrelor didactice vizînd implementarea tehnologiilor moderne în realizarea eficientă a curriculumului şcolar.”

În cadrul seminarului profesorii au activat în grupuri și individual. S-a făcut o reactualizare a metodelor active și conținuturile lor, urmată de racordarea tehnicilor la metodele didactice, profesorii au completat individual și apoi au discutat în grup fișa ”Tehnici racordate pentru aplicare în proiectare și desfășurare a demersului didactic în cadrul  ERRE”

Au fost prezentate cele mai eficiente metode și tehnici aplicate de profesori, s-a discutatt despre avantajele dar și dezavantajele metodelor inter – active, motivarea elevilor precum și despre eficientizarea demersului didactic în cadrul procesului educational.

Lavric Aliona, director adjunct  instruire .

Tematica seminarului este actuală, este necesară o revenire periodică la procesul de organizare și desfășurare a demersului didactic în scopul eficientizării lui precum și profitul din schimbul de experiență între colegi, instruirea cadrelor tinere, motivarea lor pentru autoformare continua întru sporirea calității procesului educational.