Campania „Familie fără violenţă!”

În scopul prevenirii cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului, la 02 decembrie 2016, în Gimnaziul Colicăuți,  a fost organizată o ședință cu părinții cu subiectul ,,Familie fără violență”, moderator d-na Lavric Ala, director adjunct pentru educație, unde s-au întrunit  într-un atelier de lucru atât părinții cât  și elevii.

La activitate au fost invitați: Crasnostan Mihail, psiholog școlar; Lupu Rodica,asistentă medicală;Turea Victor,parohul bisericii din sat, Cebotari Lilian,șef de post. La fel au fost invitați un grup de experți format din profesorii instituției, care la finele traningului a făcut o analiză despre răspunsurile  prezentate de elevi și părinți.

S-a vorbit despre necesitatea promovării valorilor de respect şi toleranţă faţă de membrii familiei. D-na Lavric Ala, a menționat că  ,, liniştea şi înţelegerea în familie este garanţia vieţii sociale fără de conflicte şi violenţă,  enumerând tipurile de violență în societate și mecanisme de prevenire”, mai apoi  a  pus în discuție necesitatea prevenirii cazurilor de violență.

  • Crasnostan Mihail- toate persoanele sunt egale în drepturi și obligațiuni, iar violenţa, implicit cea în familie,  constituie o încălcare gravă a drepturilor omului și  copilul agresat este traumat psihologic.
  • Cebotari Lilian, a vorbit despre mecanismele de combatere a violenţei în familie și depre ceea ce trebuie să facă copiii pentru ca să nu devină victime ale violenţei domestice, la cine pot apela după  ajutor.
  • Turea Victor, parohul bisericii- ,,omul trebuie să trăiască în dragoste și smerenie, pentru că familia este celula şi izvorul vieţii pe pământ, temelia vieţii de obşte, prima biserică întemeiată de Dumnezeu, de iubirea pentru om, după modelul bisericii cerești, adică a obştii îngerilor, şi al sfinţilor din cer. Fără iubirea firească din familie, nu putem ajunge la iubirea dumnezeiască, veşnică!”
  • Lupu Rodica a numit riscurile la care sunt supuși copii agresați fizic și ce tipuri de boli pot apărea în rezultatul violenței în familie  pe parcursul vieții lor.

La partea a doua a activității elevii au lucrat în grup împreună cu părinții în baza unor filmulețe la subiectul dat, elevii au conștientizat necesitatea și importanța prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie, combaterea oricărui fel de violență, promovarea atitudinii tolerante și neacceptarea indiferenței față de fenomenul violenței.

Trainingul a reuşit să transmită un mesaj de încurajare părinților și elevilor, mesaj care îi îndeamnă să nu tolereze sub nici o formă violenţa în familie de orice tip. Întâlnirea a oferit oportunitatea celor prezenţi să se cunoască, să dobândească elementele de bază ale vieții în societate și nu în ultimul rând să-și IUBEASCĂ aproapele…