Seminarul raional al profesorilor de limbă franceză

Pe 13 februarie 2020 în Gimnaziul Colicăuți s-a desfășurat seminarul raional al profesorilor de limbă franceză cu genericul ,, Formation des compétences de communication pendant  les classes de français,,. A fost prezentată lecția demonstrativă în cl. a V-a cu subiectul ,, Mon village,, și atelierul de creație ,,Formation des compétences de communication orale et ecrite pendant  les classes de français,, Elevii au dat dovadă de cunoștințe, abilități de comunicare în limba franceză și un adevărat artistism în activitatea  prezentată.