CV-ul Directorului

INFORMAŢII PERSONALE

Nume, prenume :    Lavric  Larisa

Data de naştere  28 iunie 1968

Adresa com. Colicăuţi, raionul Briceni

Telefon de contact   0 247 42 395

Email   larisalavric68@gmail.com             

 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

1989-2018- Profesor de limbă franceză  Gimnaziul Colicăuţi

2001-  locul I la concursul  judeţean ,, Pedagogul anului -2001,,

2001 – conferirea GDD

2005-2017- colaborare  ONG ,,SOLIDARITE LAIQUE,, Bourges, France

2006-  conferirea GDÎ

2007- formator local

2011- formator local ,, Educaţie de calitate în mediul rural,,

2011- confirmarea GDÎ

2012- ,,Peadagogul anului 2012,,  etapa raională

2012- director adjunct instruire

2013- director interimar L/T Colicăuţi

2014- director L/T Colicăuţi

2016- formator local ,,Metoda proiectului,,

Succese, performanţe :

2011 –  locul III  la olimpiada republicană  clasa XI-a

2012 – locul IV  la olimpiada republicană  clasa XII-a

2013 –– locul IV  la olimpiada republicană  clasa IX-a

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1985-1989  –   Institutul Pedagogic de Stat ,,A.Russo,,   Bălţi, profesor de limbă franceză.

2010- curs de formare continuă  IŞE, Chişinău

2013- stagiu de formare cultural şi lingvistic  Franţa

2015-  stagiu de formare Intel Teach Essentials ,,Metoda  proiectului,,

2016- curs de formare continuă  IFC, Chişinău

COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă-    l. română                                                                                                                     Alte limbi:l. franceză -comunicare B2,

–  l. engleză –   comunicare –B1

–  l. rusă  –    comunicare –B1

Competenţe în comunicare

▪ aptitudini de organizare şi desfăşurare a proiectelor formative, traininguri

▪ aptitudini de predare a limbii franceze şi engleze copiilor                                                                                         ▪ capacitatea de adaptare la un mediu multicultural                                                                         Competenţe organisaţionale/ manageriale

▪ aptitudini de coordonare, de gestiune a procesului instructiv –educativ  al gimnaziului                                                                                                                   ▪ rigoare şi spirit metodologic achiziţionat referitor  la incluziunea şcolară                                                       ▪ aptitudini de activitate în echipă căpătate în decursul experienţei profesionale

Competenţe legate de serviciu

▪ noţiuni de bază în domeniul pedagogiei, psihologiei şi  metodologiei de predare a limbii franceze

  • Management educaţional

Competenţe informaţionale                                                                                                                    ▪ competenţe de bază în informatică (Word, Excel,Power Point,Prezi WordArt,Story jumper)

Permis de conducere  B

Hobby   

—  muzica, literatură, sport, turism