Cadre didactice

Nr. Numele / prenumele Funcția/ subdiviziunea Grad didactic
 

Comisia metodică ,, Limbă și comunicare și educație socioumanistică,,

 

1.

Lavric Larisa

Director,

profesor de limba franceză

GDÎ

2.

Lavric Ala

Director adjunct educație,  prof. de l. și lit. română

GDD

3. Lavric Eleonora M prof. de l. și lit. română GDD
4. Lavric Lilia prof. de l. și lit. română GDD
5. Caraiman Anastasia profesor de limba engleză
6. Sviriniuc Lidia profesor de limba franceză
7. Lavric Mariana profesor de geografie

GDD
8. Lavric Luminița profesor de istoria românilor și universală

Comisia metodică ,, Matematică și științe și Arte, Tehnologii și Sport,,

1. Lavric Aliona Director adjunct instruire,

prof. de matematică

GDÎ
2. Lavric Tatiana prof. de matematică GDD

3. Lungu Angela prof. de fizică

GDD
4. Cornei Anastasia prof. de chimie/

biologie

GDD
5. Lupu Aurelia prof. de informatică GDD

6. Costaș Andrian prof. de ed. muzicală

7. Țapu Roman prof. de ed. fizică GDD

Comisia metodică ,,Clase primare,,

1. Gherman Alina Învățătoare clase primare GDD

2. Preașca Angela Învățătoare clase primare GDD

3. Melnic Emilia Învățătoare clase primare GDD

4. Lavric Eleonora C Învățătoare clase primare GDD