Mesajul directorului

,,Școala formează armonios piatra de temelie a societății      moderne,,.

Bine aţi venit pe site-ul Gimnaziului Colicăuţi din comuna Colicăuţi, raionul Briceni!

De-a lungul timpului, începând cu anul înfiinţării şi până în prezent şcoala din Colicăuţi şi-a demonstrat probitatea unei veritabile instituţii de formare a tinerei generaţii prin realizările colectivului şi a impunătorului număr de absolvenţi de autentică valoare.

Aşa se face că istoria instituţiei noastre este un amestec de realizări şi încercări intercalate într-un parcurs în care am deţinut mereu primele poziţii. Deşi mereu prezentă în toţi anii de activitate, misiunea şcolii a ajuns să se cristalizeze pe parcursul afirmării independenţei statului nostru într-un demers distinct, ce vizează activităţile educaţionale de pregătire temeinică a unor adevăraţi patrioţi ai Republicii Moldova, prin îmbinarea armonioasă a propagării valorilor naţionale, europene şi general – umane.

Suntem conştienţi că o instituţie modernă îşi poate realiza din plin misiunea doar aderând la realizările sistemelor educaţionale avansate, astfel că orientarea spre performanţă este un credo al Gimnaziului Colicăuţi. Această convingere se bazează pe întreg potenţialul instituţiei: colectiv didactic de o înaltă ţinută profesională, baza material-didactică suficientă, contingent de elevi cu aspiraţii de performanţă, diverşi parteneri de colaborare din ţară şi de peste hotare.

De pe poziţiile zilei de azi în instituţia noastră cuvântul cheie este cu siguranţă termenul „perspec­tivă”, care invocă implicit viitorul. Strategia Gimnaziului se bazează pe conceptul de schimbare într-o lume a globalizării şi competiţiei şi care vine să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării noastre în condiţiile afirmării societăţii bazate pe cunoaştere.

Tot ceea ce n-avem de la naștere și de care avem nevoie cînd suntem mari, ne este dat prin educație. Această educație  ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.

             (Jean Jacques Rousseau)

FĂURIŢI-VĂ  VIITORUL  CU  NOI!