Săptămâna limbii și literaturii române

Săptămâna limbii și literaturii române

În perioada  16.01-20.01.2017 în Gimnaziul Colicăuți a fost organizată Săptămâna limbii și literaturii române. Planul de acțiuni: Concurs literar “În pomul limbii noastre s-atâtea de cules”- cl. a VIII-a Oră demonstrativă: Atelier de lectură “Domnul Goe”de I.L.Caragiale- cl. a V-a Activitate extrașcolară: ,,Educația literară prin spectrul de culori” – cl. a VII-a Vademecum: „Reguli de […]

29 ianuarie 2017
Campania „Familie fără violenţă!”

Campania „Familie fără violenţă!”

În scopul prevenirii cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului, la 02 decembrie 2016, în Gimnaziul Colicăuți,  a fost organizată o ședință cu părinții cu subiectul ,,Familie fără violență”, moderator d-na Lavric Ala, director adjunct pentru educație, unde s-au întrunit  într-un atelier de lucru atât părinții cât  și elevii. La activitate au fost […]

16 ianuarie 2017
Seminarul teoretico-practic ”Implementarea tehnologiilor moderne în realizarea eficientă a curriculumului şcolar.”

Seminarul teoretico-practic ”Implementarea tehnologiilor moderne în realizarea eficientă a curriculumului şcolar.”

La 02 ianuarie 2017 în gimnaziul Colicăuți a avut lac seminarul teoretico-practic  ”Implementarea  tehnologiilor moderne în realizarea eficientă a curriculumului şcolar.” Obiectivul organizării și desfășurării seminarului fiind ”Reactualizarea şi formarea cadrelor didactice vizînd implementarea tehnologiilor moderne în realizarea eficientă a curriculumului şcolar.” În cadrul seminarului profesorii au activat în grupuri și individual. S-a făcut o […]

2 ianuarie 2017
Săptămâna ,,Educație socioumanistică”

Săptămâna ,,Educație socioumanistică”

În perioada 01-10 decembrie în incinta Gimnaziului Colicăuți s-a desfășurat săptămâna ,,Educație socioumanistică” cu genericul ,,Baștina – locul unde vin să-mi plec fruntea”. Despre cauzele, efectele și măsurile de soluționare a problemelor ecologice ale localității natale, s-a discutat în cadrul disputei cu subiectul: ,, Problemele ecologice ale localității natale” organizată de către Lavric Mariana, profesoara […]

29 decembrie 2016
Săptămâna claselor primare

Săptămâna claselor primare

În perioada 12-16 decembrie s-a desfăşurat săptămâna claselor primare în Gimnaziul Colicăuţi. Fiecare zi a săptămânii a fost dedicată unii arii curriculare.Elevii clasei I-i  au organizat  un concurs de poezii cu genericul „Mama –naripează sufletul”de Gr.Vieru- învățătoare Lavric Eleonora C. . Clasa a II-a a prezentat  o expoziţie de desene: „Iarna în ţara noastră”, învățătoare […]

16 decembrie 2016